Lượt xem: 375
141/GM-UBND Mời dự Hội đồng tư vấn, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu năm 2021

* Thời gian: 8h 00p, ngày 16/10/2021 (Thứ Bảy)

* Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện

Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập