Lượt xem: 393
139/GM-UBND Mời dự Hội thảo cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2022
* Thời gian: 14h 00p, ngày 14/10/2021 (Thứ Năm)
* Điạ điểm: Phòng họp tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện
Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập