Lượt xem: 553

02/GM-TCKH Mời dự Hội nghị để thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

* Thời gian: 15h 00p, ngày 22/7/2021 (Thứ Năm)
* Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện
Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập