Lượt xem: 494

06/GM-HĐND Mời dự Kỳ họp thứ hai HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

* Thời gian: 7h30p, ngày 29/7/2021 (Thứ Năm)
* Địa điểm: Nhà Văn hóa huyện
Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập