Lượt xem: 279
​Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm/TDP trên địa bàn huyện.
 

 Sáng ngày 13/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

 
 
Tại hội nghị đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt các nội dung tập huấn sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP gồm: Việc sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP luôn luôn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ sát sao của cấp ủy, chính quyền tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân
 

 

 - Việc sắp xếp phải thành công đảm bảo an toàn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ đoàn kết thống nhất cao trong nhân dân và cán bộ đảng viên và trong các chi bộ mới, đơn vị mới. Trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, chắc chắn và đảm bảo hiệu quả thực chất. Sau khi sát nhập xong các xóm, TDP phải đảm bảo quy mô theo quy định.

- Trong quá trình sáp nhập lưu ý đến việc tương đồng trong thiết chế văn hóa, tôn giáo, địa lý hay các làng cổ… Cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy tinh trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đúng chủ trương của Ban TVHU và Kế hoạch của UBND huyện đảm bảo sau khi sát nhập các xóm, TDP mới ổn định, phát triển.

- Trong thực hiện sáp nhập sẽ khắc phục những tồn tại trước đây là tình trang xâm canh xâm cư ở một số xã, thị trấn, khắc phục tình trạng manh mún, bị chia cắt trong tổ chức các xóm, tổ dân như hiện nay. Trong đó yêu cầu đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí theo quy định thì thực hiện sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề; khuyến khích các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên thực hiện sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện. Các phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn... đảm bảo việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ.... Sau sáp nhập phải sớm đảm bảo ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy làm việc ở cơ sở, đồng thời phải đảm bảo ANCT, TTATXH.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu và các điểm cầu đã nghe Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn một số nội dung trong việc sắp xếp, sát nhập xóm, TDP gồm các nội dung gồm: Công tác tuyên truyền, vận độn: Tăng cường tổ chức tuyên truyền về chủ trương, sự cần thiết sáp nhập xóm, TDP để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập xóm, tổ dân phố tại địa phương. 

Hoàn thiện xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP: Căn cứ Phương án tổng thể của UBND huyện, các xã, thị trấn xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của đơn vị mình theo mẫu đề án đúng trình tự và hoàn thành đề án gửi về UBND hyện.

Các xã, thị trấn yêu cầu các chi bộ thực hiện việc sáp nhập tổ chức họp chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo việc sáp nhập xóm, tổ dân phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức họp để quán triệt đến đoàn viên, hội viên về chủ trương sáp nhập xóm, tổ dân phố trước khi triển khai lấy ý kiến của cử tri. Triển khai lấy ý kiến cử tri:Sau khi UBND huyện có văn bản đồng ý về đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP của địa phương, UBND xã, thị trấn mới triển khai tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở những xóm, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Để đảm bảo việc lấy ý kiến cử tri đạt kết quả các xã, thị trấn chỉ đạo các xóm, TDP nên lựa chọn hình thức kết hợp giữa tổ chức họp hội nghị cử tri và phát phiếu lấy ý kiến.

 
 

Cũng tại hội nghị tập huấn các xã, thị trấn đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, TDP tại đơn vị. Ý kiến của các đơn vị được đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện trả lời cụ thể ngay tại buổi tập huấn./. 

Trần Là

Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập