Lượt xem: 482
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 88 – năm 2021

Sáng ngày 4/10 tại Trung tâm Chính trị huyện Hải Hậu, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 88 năm 2021. Tham dự khai giảng có TS Vũ Ngọc Hoàng – Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh, đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng thuộc nhà trường và các học viên của lớp học đã về dự.

 
 
 

 

Tham dự Lớp bồi dưỡng chuyên viên khóa 88 năm 2021 gồm 80 học viên là cán bộ công chức các xã, thị trấn trong huyện Hải Hậu. Khóa học sẽ được triển khai trong 4 tháng; chương trình học tập toàn khóa gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo được chia làm 3 phần: Phần kiến thức chung, Phần kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ, Phần các kỹ năng cơ bản (theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Cuối khóa, học học viên tham gia viết tiểu luận xử lý tình huống quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực mình công tác. Thông qua chương trình học viên được trang bị, củng cố, cập nhật kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước; rèn luyện, hoàn thiện một số kỹ năng thực thi công việc, phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.


 

Phát biểu tại Lễ khai giảng TS Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện  đã quán triệt mục đích và yêu cầu học tập đối với các học viên; để khóa học đạt yêu cầu cao, các đồng chí mong muốn các học viên xác định đúng động cơ học tập, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực quyết tâm phấn đấu học tập đạt kết quả cao nhất./.

Như Xuân

 

Thông báo - Giấy mời


Đăng nhập