Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
238 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hoá thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp giấy phép đào đường vỉa hè Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ cây đường phố Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thẩm định và công nhận đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
12345678910...