Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
238 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hoá thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Văn hóa - Thông tinUBND huyện Hải Hậu
12345678910...