Lịch công tác tuần 31 năm 2021, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai,

Ngày 26/7/2021

- 07h30 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện.

- 14h00 tại phòng họp Ban Thường vụ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

- 14h30 tại Hội trường UBND xã Hải Triều: Họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

 

- 16h30: Viếng Đền Liệt sỹHội

Thứ Ba,

Ngày 27/7/2021

 

 

Thứ Tư,

Ngày 28/7/2021

 

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Họp kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thứ Năm,

Ngày 29/7/2021

- 07h00 tại Nhà Văn hóa huyện: Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Họp triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao đối với 17 xã, thị trấn chưa thẩm định.

Thứ Sáu,

Ngày 30/7/2021

- 07h00 tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3/2: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. 

- 14h00 tại phòng tầng 2, UBND huyện: Giao ban khối Nội chính.

Thứ Bảy,

Ngày 31/7/2021

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 01/8/2021