Lịch công tác tuần 43 năm 2021, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai,

Ngày 18/10/2021

- 07h30 tại Nhà Văn hóa xã Hải Hà: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Hà.

 

- 07h30 tại UBND xã Hải Tân: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Tân

- 14h00 tại phòng họp Ban Thường vụ: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.Hội

Thứ Ba,

Ngày 19/10/2021

- 07h45 tại Hội trường UBND xã Hải Lý: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Lý.

 

- 08h00 tại Hội trường tầng 3, UBND xã Hải Tây: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Tây.

- 14h00: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020”.

 

- 14h15 tại UBND xã Hải Long: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Long.

Thứ Tư,

Ngày 20/10/2021

- 08h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Họp kiểm điểm tiến độ GPMB thực hiện dự án Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý.

 

- 07h30 tại phòng họp tầng 2, UBND xã Hải Trung: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Trung.

 

- 08h00 tại UBND xã Hải Thanh: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Thanh.

- 14h30 tại Nhà Văn hóa xã Hải Đường: Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Hải Đường.

 

- 15h00 tại Hội trường UBND TT. Cồn: Kỳ họp chuyên đề HĐND TT. Cồn.

Thứ Năm,

Ngày 21/10/2021

- Tiếp dân

- Tiếp dân

Thứ Sáu,

Ngày 22/10/2021

 

- 14h00 tại phòng họp tầng 2, UBND huyện: Giao ban khối Nội chính.

Thứ Bảy,

Ngày 23/10/2021

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 24/10/2021