Lĩnh vực
Tổng số: 2915
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
344/UBND-NN 16/06/2021 Công văn triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều
Lượt xem: 6
Tải về 3
342/UBND-KTHT 16/06/2021 Công văn chuẩn bị phục vụ vận chuyển trong kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021
Lượt xem: 11
Tải về 4
341/UBND-TNMT 15/06/2021 Công văn khai thác, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Lượt xem: 42
Tải về 19
340/UBND-TNMT 15/06/2021 Công văn tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 24
Tải về 12
143/TB-UBND 15/06/2021 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì phiên tiếp công dân ngày 17/6/2021 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 49
Tải về 15
142/TB-UBND 14/06/2021 Thông báo tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN năm 2021
Lượt xem: 77
Tải về 33
3546/QĐ-UBND 14/06/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập PCTT và TKCN năm 2021
Lượt xem: 62
Tải về 20
337/UBND-YT 14/06/2021 Công văn cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động trên địa bàn huyện
Lượt xem: 121
Tải về 52
3536/QĐ-UBND 14/06/2021 Quyết định về việc công bố Dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 45
Tải về 5
335/UBND-TCKH 13/06/2021 Công văn về việc tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP
Lượt xem: 207
Tải về 80
12345678910...