image banner

image advertisement 

image advertisement

 

anh tin bai

 

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement

 anh tin bai
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 1340

Danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

trên địa bàn huyện Hải Hậu

(kèm theo Quyết định số  24/QĐ-UBND ngày   03/01/2023 của UBND huyện Hải Hậu)

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Số điện thoại cố định

I

Cấp huyện

1

UBND huyện

Bà Lưu Thị Nghiêm

Thường vụ Huyện ủy- Phó chủ tịch thường trực

0915.040.199

2

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Bà Phạm Thị Hồng Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

0947.211.981

02283.877.668

3

Ông Lâm Quang Bá

Chuyên viên

0946.135.289

II

Cấp xã

1

Hải An

Ông Trần Ngọc Uynh

Phó Chủ tịch UBND xã

0989.029.737

02283.795.118

Ông Nguyễn Cao Khải

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.283.593

2

Hải Anh

Ông Phạm Hồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã

0388.932.559

02283.784.699

Bà Trần Thị Thương

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0348.437.936

3

Hải Bắc

Ông Lê Duy Dương

Chủ tịch UBND xã

0975.396.148

Ông Trần Khánh Duy

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.942.535

4

Hải Châu

Ông Nguyễn Đức Hậu

Phó Chủ tịch UBND xã

0979.412.232

02283.876.051

Ông Nguyễn Thành Công

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0976.515.200

5

Hải Chính

Ông Huỳnh Thái Phụng

Chủ tịch UBND xã

0852.366.510

02283.874.764

Ông Nguyễn Văn Điệp

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0986.881.270

6

TT Cồn

Ông Phạm Văn Đại

Phó Chủ tịch UBND TT

0912330576

02283.789.399

Ông Trần Văn Thức

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0985.387.929

7

Hải Cường

Ông Hoàng Duy Hiển

Chủ tịch UBND xã

0989. 661.812

02283.874.493

Ông Nguyễn Văn Tuấn

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0383.410.379

8

Hải Đông

Ông Hoàng Văn Mạnh

Phó Chủ tịch UBND xã

0917.789.944

02283.874.608

Ông Nguyễn Đức Trường

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0374.995.0488

9

Hải Đường

Ông Lê Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND xã

0977.984.415

Ông Nguyễn Văn Lợi

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0981.566.256

10

Hải Giang

Ông Trần Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND xã

0972.255.098

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0398.449.616

11

Hải Hà

Ông Vũ Quang Thiện

Phó Chủ tịch UBND xã

0979.507.653

02283.877.498

Ông Nguyễn Văn Thu

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.649.439

12

Hải Hòa

Ông Nguyễn Văn Chinh

Phó Chủ tịch UBND xã

0912.447.663

02283.876.278

Ông Phạm Văn Tùng

VP- TK phụ trách công tác Nội vụ

0988.380.338

13

Hải Hưng

Ông Vũ Văn Huy

Phó Chủ tịch UBND xã

0918.304.168

02283.877.257

Bà Ngô Thị Thúy

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0399.326.675

14

Hải Long

Ông Trần Văn Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND xã

0943.896.876

02283.877.400

Ông Đỗ Văn Biên

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0365.143.435

15

Hải Lộc

Ông Cao Thái Sỹ

Phó Chủ tịch UBND xã

0985.887.317

02283.879.047

Ông Vũ Trọng Đại

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.558.158

16

Hải Lý

Ông Nguyễn Công Mẫn

Phó chủ tịch UBND xã

0988.232.556

02283.875.777

Ông Nguyễn Xuân Hiến

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0984.990.775

17

Hải Minh

Ông Phạm Văn Việt

Phó chủ tịch UBND xã

0852.351.668

Ông Đỗ Văn Hiện

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0946.755.000

18

Hải Nam

Ông Lê Văn Vụ

Chủ tịch UBND xã

0915.869.735

02283.877.319

Bà Lê Thị Thương

VP- TKphụ trách công tác Nội vụ

0823.679.452

19

Hải Ninh

Ông Lưu Văn Dương

Phó Chủ tịch UBND xã

0917.536.630

Bà Tạ Thị Mai

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0987.256.673

20

Hải Phong

Ông Nguyễn Chí Công

Phó Chủ tịch UBND xã

0913.855.859

02283.874.613

Ông Đỗ Văn Quang

Công chức văn phòng HĐND, UBND, Nội vụ

0979.879.725

21

Hải Phú

Ông Trần Văn Đang

Chủ tịch UBND xã

0987.769.413

Ông Vũ Văn Đình

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0966.134.248

22

Hải Phúc

Bà Bùi Thị Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

0365.413.462

02283.877.709

Ông Nguyễn Công Hoan

Công chức LĐTB và Xã hội

0918.405.288

23

Hải Phương

Ông Trần Minh Huấn

Phó Chủ tịch UBND xã

0985.730.818

02283.877.478

Ông Nguyễn Đức Thành

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0839.859.463

24

Hải Quang

Ông Phạm Văn Thám

Phó chủ tịch UBND xã

0987.165.455

0228.377.678

Bà Nguyễn Thị Thảo

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0369.833.984

25

Hải Sơn

Ông Vũ Văn Kiên

Phó Chủ tịch UBND xã

0988.731.346

02283.788.295

Ông Hoàng Văn Hiếu

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0972.160.128

26

Hải Tân

Ông Mai Quang Hưng

Chủ tịch UBND

0913.442.089

0228.3877.784

Ông Đinh Văn Cần

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0985.850.247

27

Hải Tây

Ông Lê Văn Nhượng

Phó Chủ tịch UBND xã

0969.412.177

02283.877.481

Ông Phạm Văn Hân

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0912.325.554

28

Hải Thanh

Ông Nguyễn Tất Thắng

Phó Chủ tịch UBND xã

0973.597.386

02283.781.937

Ông Nguyễn Văn Lịch

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0984.529.113

29

Thịnh Long

Ông Lê Thanh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TT

0912.443.604

02283.876.001

Ông Trần Văn Chỉnh

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0947.089.525

30

Hải Triều

Ông Mai Quang Chẩn

Phó Chủ tịch UBND xã

0983.779.483

0228.3874.536

Ông Trần Văn Đãng

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0914.524.297

31

Hải Trung

Ông Nguyễn Văn Ban

Phó Chủ tịch UBND xã

0912.032.157

02283.877.474

Ông Nguyễn Văn Hiếu

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0984.501.568

32

Hải Vân

Ông Trần Quốc Toản

Phó Chủ tịch UBND xã

0986.728.490

Bà Tạ Thị Thơm

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0975.351.183

33

Hải Xuân

Ông Phạm Văn Hồng

Phó Chủ tịch UBND xã

0985.305.711

02283.875.935

Ông Mai Văn Oánh

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0949.012.886

34

Yên Định

Ông Mai Thế Bội

Phó Chủ tịch UBND xã

0917.339.292

02283.609.847

Bà Lưu Thị Tâm

VP- TK phụ trách lĩnh vực CCHC

0934.483.223

  

Tin khác