image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 93
  • Hôm nay: 5250
  • Trong tuần: 52 554
  • Tất cả: 10072492
Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Lượt xem: 3212
Sáng ngày 01/12/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu  tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tìm- Bí thư Huyện ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chinh– Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  nguyên Thường trực HĐND- UBND huyện đang nghỉ hưu tại địa bàn, các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban của huyện, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, đại biểu là bí thư chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Đc: Trần Văn Chinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tìm- Bí thư Huyện ủy đã quán triệt và triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ (2015-2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định rõ mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh CNH-HĐH; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới.


Đc: Nguyễn Văn Tìm- Bí thư Huyện ủy 

Tiếp đến, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã quán triệt triển khai Nghị quyết Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI. Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XXV đề ra, đặc biệt là đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Bước sang nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hải Hậu tiếp tục phát huy truyền thống; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tích cực đổi mới, tập trung trí tuệ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nhanh CN-TTCN, dịch vụ, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH; xây dựng Hải Hậu - huyện nông thôn mới bền vững và phát triển. 

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đã làm rõ Dự thảo 07 Đề án và 02 Nghị quyết tại Hội nghị thứ 2 ngày 08/10/2015 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Đề án về tái cơ cấu nghành nông nghiệp; Đề án phát triển CN-TTCN, giải quyết việc làm; Đề án nâng cao chất lượng đời sống văn hoá ở xóm, tổ dân phố; Đề án nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Đề án nâng cao chất lượng môi trường; Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan của huyện và các xã, thị trấn; Đề án nâng cao chất lượng dạy và học giai đoạn 2015-2020 và 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xóm, tổ dân phố; Nghị quyết về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng chí cũng thông báo các Đề án và Nghị quyết trên sẽ được ban hành trong quý IV/2015. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng làm rõ  một số Đề án và Nghị quyết đã thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ huyện như đề án về: Nông nghiệp, CN-TTCN, Văn hoá, Y tế, Công nghệ thông tin và Nghị quyết về xây dựng Đảng.


Đc: Đinh Xuân Vương - UV BTV Huyện uỷ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã triển khai Kế hoạch số 01-KH/HU của Huyện uỷ Hải Hậu về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Như Xuân- Đài Phát thanh huyện