Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement

image advertisement

image advertisement
 image advertisementimage advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 599
  • Trong tuần: 23 348
  • Tất cả: 7301004
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Lượt xem: 1993

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữliệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hànhchính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếpnhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan: UBND tỉnh Nam Định, số 57 Vị Hoàng, TP Nam Định.

Số điện thoại chuyên dùng: 0228.3526.333

Địa chỉ thư điện tử: tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan: (Bộ phận Một cửa của UBND huyện; địa chỉ liên hệ: TDP số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu; số fax 0228.3877.143).

- Số điện thoại chuyên dùng: 0228.3877.668

- Địa chỉ thư điện tử: cchchaihau@gmail.com

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện

1. Danh sách người phụ trách hoạt động chung Bộ phận Một cửa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

Số điện thoại, Email

1

Trần Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Trưởng Bộ phận Một cửa: phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác một cửa, một cửa liên thông.

0913.311.279

huyentth.haihau@

gmai.com

2

Lâm Quang Bá

Viên chức

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Giúp việc cho Trưởng Bộ phận Một cửa; quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ phận Một cửa

0946.135.289

lamquangba.nd@

gmail.com2. Danh sách lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Phương Thủy

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra huyện

0913.875.788

2

Vũ Hồng Kiên

Phó Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

0915.983.663

3

Trần Quang Nhuệ

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa -TT

0917.592.555

4

Lâm Thị Hương

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên- MT

0942.339.555

5

Nguyễn Trung Chí

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

0912.037.027

6

Phạm Mạnh Đoàn

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động TB-XH

0989.864.800

7

Trần Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - KH

0918.388.358

8

Nguyễn Thị Mây

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và ĐT

0913.888.075

9

Mai Đức Nghĩa

Phó Trưởng phòng

Phòng NN và PTNT

0903.419.336

10

Trần Thị Lương

Phó Trưởng phòng

Phòng Y tế

0987.948.709

11

Vũ Trung Thành

Phó Trưởng phòng

Phòng Công thương

0912.209.128

12

Trần Văn Trường

Giám đốc

Chi nhánh VPĐK đất đai

0912.976.021

3. Danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Gmail

1

Lê Hoàng Tuấn Anh

Chuyên viên

Thanh tra

0973.579.023

lehoangtuananh2711@gmail.com

2

Nguyễn Đức Hoan

Chuyên viên

Phòng Nông nghiệp và PTNT

0986.880.456

usbhoan@gmail.com

3

Trần Thị Hương

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

0837.838.603

baolinh2526@gmail.com

4

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

0948.773.570

huynguyenquang107@gmail.com

5

Đoàn Thị Lan Hương

Chuyên viên

Phòng Lao động TB và XH

0916.957.230

lanhuong.ldxh@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thìn

Chuyên viên

Phòng Y tế

0911.146.834

vuthithin89@gmail.com

7

Nguyễn Văn Công

Chuyên viên

Phòng Tài chính –Kế hoạch

0948.8.3.018

trungconghvnh@gmail.com

8

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên viên

Phòng Công thương

0916.127.890

huutrungcthh@gmail.com

9

Lại Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông tin

0972.062.689

lainhung.vhhh@gmail.com

10

Vũ Hồng Sơn

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0914.854.628

vuhongsonpgdhh@gmail.com

11

Vũ Tiến Khoa

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0913.268.365

vutienkhoa.tnmt@gmail.com

12

Đỗ Thị Duyên

Chuyên viên

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

0911.193.898

doduyen@gmail.com