Thông báo - Giấy mờiimage advertisement

image advertisement


image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 900
  • Trong tuần: 25 440
  • Tất cả: 6761206
Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, xã, thị trấn
Lượt xem: 4186
Ngày 11/11/2015, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính đối với đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Giao thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn công chức cải cách hành chính năm 2015 đối với đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện và các xã, thị trấn.

Tham dự hội nghị tập huấn là Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, Lãnh đạo các phòng Nội vụ, công chức chuyên trách cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện và các xã, thị trấn của các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Giao thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.

Hội nghị tập huấn đã triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định và kỹ năng giao tiếp hành chính.

Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp học viên tiếp thu những quy định mới của Trung ương và của tỉnh Nam Định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Hiểu rõ hơn về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, các nguyên tắc, quy trình thực hiện cơ chế một cửa, biểu mẫu phải thực hiện khi giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện và các xã, thị trấn.

Nguồn tin: http://sonoivu.namdinh.gov.vn