Thông báo - Giấy mời

 

image advertisement

image advertisement


image advertisement


image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 2032
  • Trong tuần: 21 240
  • Tất cả: 7187475
Hải Hậu từng bước đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 1687

         Trên cơ sở Quyết định số 7072/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Hải Hậu về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, theo đó công tác kiểm soát thủ tục hành chính mà trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các cơ quan và UBND các xã, thị trấn tập trung khai thực hiện từng bước có hiệu quả, hoàn thành tốt một số nội dung trong kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

 

 

         Các TTHC ngay sau khi được UBND tỉnh công bố ban hành thuộc phạm vi giải quyết, UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin - Truyền thông đăng tải, niêm yết công khai trên Trang Dịch vụ công của tỉnh; đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với Hệ thống thông tin điện tử Một cửa của tỉnh và đăng ký thực hiện việc rà roát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính như: thủ tục chuyển trường cho học sinh; thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch công việc.


  

Hiện tại, UBND huyện đã cung cấp 100% TTHC trên trang Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết với 247 TTHC, trong đó có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội được thực hiện liên thông tiếp nhận từ cấp xã lên cấp tỉnh. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 4 là 87 TTHC, mức độ 3 là 99 TTHC, số còn lại là giải quyết ở mức độ 2 với 61 TTHC. Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC từ ngày 01/01/2020 đến 29/12/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã giải quyết được 4.279 hồ sơ, trong đó giải quyết trực tuyến trên môi trường điện tử ở mức độ 3 với 1.489 hồ sơ đạt tỷ lệ 34,79% (năm 2019 tỷ lệ đạt 10,8%), trong đó: lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường là 994 hồ sơ, lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội là hồ sơ 204 hồ sơ, lĩnh vực Văn hóa là 7 hồ sơ, thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh là 284 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn là 1.489 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Giải quyết ở mức độ 2 là 2.790 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn 2.773 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,39%.

 
 

Để đạt được yêu cầu về hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, UBND tỉnh chỉ đạo, trong tháng 1 năm 2021, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn phải cung cấp đủ 100% TTHC ở mức độ 4, thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử (trừ những TTHC chưa thực hiện được) nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi giao dịch hồ sơ, người dân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ngay trên Cổng Dịch vụ công, không phải đến trụ sở cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc nộp lệ phí (nếu có). Trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19, UBND huyện giao cho Bộ phận Một cửa của huyện thỏa thuận hợp tác với Bưu điện huyện chuyển phát hồ sơ đến tận nhà cho người dân nếu người dân có nhu cầu, nhằm tiết kiệm được thời gian đi lại, đảm bảo an toàn, là một trong những giải pháp góp phần tránh việc tập trung đông người, hạn chế người dân đến nơi công cộng, phòng chống dịch bệnh lây lan./.

Trần Thị Huyền – Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Hải Hậu