Thông báo - Giấy mời

image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 2646
  • Trong tuần: 45 310
  • Tất cả: 8771065
Hải Hậu triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" giai đoạn 2021-2025.
Lượt xem: 1307

Nhằm mục tiêu số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Ngày 27/3/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”. Ngày 28/7/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND. Trên cơ sở đó, UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2021 về triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện Hải Hậu;

Theo đó, yêu cầu đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phải tạo được sự chuyển biến và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhằm tiết kiệm, cắt giảm thời gian, chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa; lấy người dân làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

 

Theo nội dung Kế hoạch, Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” với những nội dung cụ thể sau:

1. Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

2. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3. Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

5. Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới: Thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa của huyện và cấp xã trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh để làm cơ sở để xếp hạng, phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; trang bị Hệ thống giám sát, đánh giá tự động sử dụng công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc giám sát, đánh giá tự động; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) phân tích, hỗ trợ ra quyết định về việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bộ phận Một cửa.

 

 

 Cùng với đó, đề nghị các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuế, bảo hiểm xã hội với Hệ thống thông tin Một cửa phục vụ các cơ quan có thẩm quyền xác thực, định danh và giải quyết TTHC theo lộ trình kế hoạch triển khai Đề án của Tỉnh./.

                                                               Trần Thị Huyền

 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện