image banner

image advertisement 

image advertisement

 

anh tin bai

 

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin bai

anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement

 anh tin bai
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính
Lượt xem: 522

 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; đồng thời thảo luận phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đ/c Phạm Minh Chính -Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

anh tin bai

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh CCHC. Vai trò người đứng đầu trong CCHC từng bước được phát huy; 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC.

Trên cơ sở đó, kết quả CCHC đã đạt được tích cực tại các nội dung. Trong đó, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 437/1.086 thủ tục hành chính (đạt 40%); tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) điện tử đạt 27% (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022). Về phía các địa phương đã có 61/63 địa phương công bố 4.028 thủ tục hành chính nội bộ; cắt giảm, đơn giản hóa 32 TTHC; tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC đạt 41% (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022).

 

anh tin bai

 

 

Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số cũng đã có nhiều bước đột phá trong CCHC như: 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 401.000 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch); 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh; 24/63 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử; 91,2 triệu thông tin nhân khẩu được làm sạch giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dân cư… Những kết quả này đã  góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển KT-XH của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sức lan tỏa của nhiệm vụ CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 6 nội dung CCHC để tạo ra đột phá, nhất là cải cách TTHC cho người dân và doanh nghiệp tại cơ sở.

 

anh tin bai

 

Rà soát, đổi mới phương thức, cách làm, thay đổi tư duy trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Người đứng đầu địa phương phải lắng nghe, tiếp thu, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt lưu ý, khi xây dựng văn bản, các bộ, ngành cần rà soát kỹ phân cấp, phân quyền; rà soát cắt bỏ các TTHC không cần thiết; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Phòng Nội vụ huyện