image banner

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Các phương thức khai thác thông tin cư trú của công dân trong giải quyết Thủ tục hành chính
Lượt xem: 5766
Ngày 21/02/2023, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 590/TCTTKĐA về việc yêu cầu công dân xác nhận tình trạng cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, để bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện các TTHC, các cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp Dịch vụ công (DVC) phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) để giải quyết TTHC, cung cấp DVC.

- Các phương thức khai thác thông tin cư trú của công dân:

+ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQGVDC hoặc qua Cổng DVC Quốc gia (theo Hướng dẫn số 26/STTTT-C06 ngày 11/01/2023).

+ Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID.

+ Sử dụng thiết bị đầu lọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD gắn chíp.

+ Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTC cung cấp DVC có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Chỉ các trường hợp không khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQGVDC, công dân không có CCCD/CMND, thông báo số định danh cá nhân thì cán bộ tiếp công dân mới được yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao giấy Xác nhận thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng DVC hoặc công dân nộp hồ sơ trực tuyến mà do nguyên nhân khách quan chưa thể tiếp nhận, giải quyết ngay được (do đường truyền, hệ thống lỗi…) thì phải tiếp nhận, giải quyết bằng hình thức thủ công. 

                                                                                    Phòng Nội vụ huyện

Xem Văn bản số 590/TCTTKĐA ngày 21/02/2023 dưới đây

VB_yeu-cau-cong-dan-xac-nhan-tinh-trang-cu-tru.pdf