Lĩnh vực
V/v thiết lập vùng cách ly tại xã Lộc An để phòng, chống dịch Covid-19.
Số ký hiệu văn bản 755/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung V/v thiết lập vùng cách ly tại xã Lộc An để phòng, chống dịch Covid-19.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Như
Tài liệu đính kèm 755qdbcd03122021.pdf