Lĩnh vực
Quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Anh huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 347/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 03/12/2021
Ngày hiệu lực 03/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Anh huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực BCĐ phòng chống dịch Covid-19
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 347-qd-bcd-ngay-03.12.pdf