Lĩnh vực
THÔNG BÁO 02 Phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 02/TB-BCĐ
Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực 01/12/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO 02 Phân công nhiệm vụ, phụ trách địa bàn cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hoàng Đức Trọng
Tài liệu đính kèm 2021.12.01-tb-02-bcd-phan-cong-nhiem-vu-ban-chi-dao-covid.pdf