Lĩnh vực
Công văn đẩy mạnh làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Số ký hiệu văn bản 668/UBND-NN
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn đẩy mạnh làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 668-UBND-NN.pdf