Lĩnh vực
Công văn chủ động ứng phó với Bão số 8
Số ký hiệu văn bản 667/UBND-VP
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn chủ động ứng phó với Bão số 8
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực VP UBND huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 667-UBND-VP.pdf