Lĩnh vực
Công văn tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU
Số ký hiệu văn bản 666/UBND-NN
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 666-UBND-NN.pdf