Lĩnh vực
Công văn báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 665/UBND-VP
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực VP UBND huyện
Người ký duyệt Lưu Hồ An
Tài liệu đính kèm 665-UBND-VP_0001.pdf