Lĩnh vực
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 8253/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 8253-QĐ-UBND.pdf