Lĩnh vực
Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 106/KH-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 106-KH-UBND.pdf