Lĩnh vực
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huy
Số ký hiệu văn bản 163/TB-UBND
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Trần Thị Huyền
Tài liệu đính kèm 163-TBUBND.pdf
Bản cam kết.docx