Lĩnh vực
Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu văn bản 21/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày hiệu lực 21/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm 21_2021_QD-TTg.pdf