Lĩnh vực
Tổng số: 6161
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6959/QĐ-UBND 30/07/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định
Lượt xem: 22
Tải về 2
450UBND-VP 30/07/2021 Công văn tăng cường sử dụng ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ
Lượt xem: 25
Tải về 4
11/CĐ-UBND 30/07/2021 Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 74
Tải về 23
449/UBND-VP 30/07/2021 Công văn triển khai thực hiện trả kết quả TTHC bằng bản điện tử cho tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 38
Tải về 3
05/TB-HĐND 29/07/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về 3
447/UBND-NV 29/07/2021 Công văn về việc xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức hành chính
Lượt xem: 248
Tải về 64
75/2021/NĐ-TTg 24/07/2021 Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 127
Tải về 51
25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 60
Tải về 22
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 Quyết định quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 95
Tải về 25
35/QĐ-BCĐ 29/07/2021 Quyết định về việc kết thúc vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 Tại xóm 31, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 60
Tải về 16
12345678910...