Lĩnh vực
Công văn thu phạt vào ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 38/KBHH-TB
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 24/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn thu phạt vào ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 38-KBHH.pdf