Lĩnh vực
Về việc chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tắm biển tại khu vực kè du lịch biển Thịnh Long
Số ký hiệu văn bản 331/UBND-VHTT
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch tắm biển tại khu vực kè du lịch biển Thịnh Long
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm T5 331-UBND-VHTT CV chấn chỉnh hoạt động tại khu Du lịch Thịnh long.pdf