image banner
Lĩnh vực
Điều lệ tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Hải Hậu lần thứ IX, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định và Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống năm 2022
Số ký hiệu văn bản 05/ĐL-BTC
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Điều lệ tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Hải Hậu lần thứ IX, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định và Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống năm 2022
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 05-ĐL-BTC.pdf