Lĩnh vực
Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận huyện ủy và BCH Quân sự huyện giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 05-CTr/BDVHU-BCHQS
Ngày ban hành 02/03/2022
Ngày hiệu lực 02/03/2022
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận huyện ủy và BCH Quân sự huyện giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Lại Văn Hà
Tài liệu đính kèm 05CTr1.pdf