Lĩnh vực
Công văn về yêu cầu các đơn vị khi có nhu cầu lĩnh tiền, nộp tiền mặt, các đợn vị , cá nhân có nhu cầu nộp thuế, nộp phạt vào thu Ngân sách nhà nước thì nộp tại Ngân hàng
Số ký hiệu văn bản 09/CV-KBHH
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Công văn về yêu cầu các đơn vị khi có nhu cầu lĩnh tiền, nộp tiền mặt, các đợn vị , cá nhân có nhu cầu nộp thuế, nộp phạt vào thu Ngân sách nhà nước thì nộp tại Ngân hàng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu Thủy
Tài liệu đính kèm 09-CV-KBHH_0001.pdf