image banner
Lĩnh vực
Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 02/2022/TT-BTP
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 08/02/2022
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phan Chí Hiếu
Tài liệu đính kèm 02_TT.pdf