Lĩnh vực
Hướng dẫn quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 227/HD-SYT
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quản lý, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Khương Thành Vinh
Tài liệu đính kèm 227-HD-SYT.pdf
T2.22. Phụ lục kèm theo HD quản lý F0 tại nhà.pdf
T2-22-Phụ-lục-kèm-theo-HD-quản-lý-F0-tại-nhà.docx