Lĩnh vực
KH thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"
Số ký hiệu văn bản 21/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 16/02/2022
Ngày hiệu lực 16/02/2022
Trích yếu nội dung KH thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Liên Đoàn Lao Động
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 21-KH-LĐLĐ.pdf