Lĩnh vực
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp đầu Xuân 2022
Số ký hiệu văn bản 148-CV/BTGHU
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp đầu Xuân 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm 148-BTGHU.pdf