Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022
Số ký hiệu văn bản 40-HD/BTGHU
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 40-HD-BTGHU.pdf