Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 16/KH-UBND
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 16-KH-UBND_0001.pdf