Lĩnh vực
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 17/KH-UBND
Ngày ban hành 27/01/2022
Ngày hiệu lực 27/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 17-KH-UBND_0001.pdf