Lĩnh vực
Kế hoạch triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/KH-BTV
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Liên hiệp phụ nữ
Người ký duyệt Trần Thị Ngoan
Tài liệu đính kèm 09-KH-BTV_0001.pdf