Lĩnh vực
Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2021 huyện Hải Hậu - Khối các cơ quan cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 2882/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2021 huyện Hải Hậu - Khối các cơ quan cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 2882-QĐ-UBND_0001.pdf