Lĩnh vực
Kế hoạch tiếp tục đấu giá 17 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại Hải Thanh, huyện Hải Hậu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/KH-CT
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tiếp tục đấu giá 17 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại Hải Thanh, huyện Hải Hậu năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy
Tài liệu đính kèm 02-KH-CT.pdf
IMG_0002.pdf