Lĩnh vực
Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mạ vụ Xuân 2022
Số ký hiệu văn bản 05/HD-TTDVNN
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mạ vụ Xuân 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trung tâm dịch vụ NN
Người ký duyệt Vũ Minh Ngọc
Tài liệu đính kèm 05-HD-TTDVNN_0001.pdf