Lĩnh vực
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 151-BC/HU
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 151-BCHU.pdf