Lĩnh vực
Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022
Số ký hiệu văn bản 352/KH-CCB
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cựu Chiến binh
Người ký duyệt Đỗ Huy Hoàn
Tài liệu đính kèm 352-KH-CCB_0001.pdf