Lĩnh vực
Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2022
Số ký hiệu văn bản 20/KH-TTDVNN
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trung tâm dịch vụ NN
Người ký duyệt Vũ Minh Ngọc
Tài liệu đính kèm 02-KH-TTDVNN_0001.pdf