Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 50/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01KQ_dau_gia_KDC_Hai_Thanh_(dot_2).pdf
PL_KQ_trung_dau_gia_KDC_Hai_Thanh_(dot_2).pdf