Lĩnh vực
Công văn về việc lập kế hoạch xây dựng NTM và đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/NTM
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc lập kế hoạch xây dựng NTM và đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm CV.01.2021.VPĐP về lập kế hoạch XĐ NTM và đăng ký OCOP năm 2022.pdf